Aanvrager/Melder
RCN De Flaasbloem,
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het project betreft de aanleg van een zwemplas op het terrein van vakantiepark RCN De Flaasbloem.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Anine Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
-2016-692
Datum laatste wijziging
12-01-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail