Aanvrager/Melder
Coca-Cola European Partners Nederland B.V.
Locatie
Dongen, Eindsestraat 137
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 25.11.2020
Omschrijving
de uitbreiding en exploiteren van een industrieel bedrijf.
Weigering
Download Coca-Cola European Partners Nederland B.V. - Dongen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/088363
Datum laatste wijziging
24-11-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.