Aanvrager/Melder
Stichting Vergunning Moleneind
Locatie
Oss, Kloosterstraat 6
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding onherroepelijk
Omschrijving
het tijdelijk bemalen en lozen van grondwater ten behoeve van de aanleg van twee calamiteiten opvang voorzieningen
Projectleider
Pullen, S.W.
Zaaknummer
C2127114

Contact

Vergunning detail