Aanvrager/Melder
Meulendijks varkenshouderij VOF
Locatie
Deurne, Wittedijl 7
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
het uitbreiden van een vleesvarkenshouderij
Weigering
Download Meulendijks varkenshouderij VOF - Deurne - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2020199
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.