Aanvrager/Melder
Gemeente Waalwijk
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 24.08.2018
Omschrijving
de aanleg van sloten en waterpartijen voor de opvang van regenwater afkomstig van het nieuw te realiseren industrieterrein
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2018-3102
Datum laatste wijziging
20-08-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail