Aanvrager/Melder
A.P.L. van Zeeland
Locatie
De Rips, Burg van de Wildenbergln 48
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van veehouderijbedrijf
Verlening
Download A.P.L. van Zeeland - De Rips - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2064977
Datum laatste wijziging
18-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.