Aanvrager/Melder
R.A.J. van Hoof
Locatie
Hilvarenbeek, Boterpad 6
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
het wijzigen van een vleesvarkenshouderij
Weigering
Download R.A.J. van Hoof - Hilvarenbeek - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2038979
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.