Aanvrager/Melder
Gemeente Eindhoven
Locatie
Eindhoven, Urkhovenseweg 6
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 25.02.2021
Omschrijving
het intrekken van de verleende vergunning
Vergunning
Download Gemeente Eindhoven - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw S. Kuiper
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z.198530.D.706504
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail