Aanvrager/Melder
Vrebamelkvee B.V.
Locatie
Vredepeel, Vredeweg 6
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
wijziging/uitbreiding van een veehouderij.
Weigering
Download besluit
Projectleider
R. Verhofstad
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/007575
Datum laatste wijziging
01-11-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail