Aanvrager/Melder
Vrebamelkvee B.V.
Locatie
Vredepeel, Vredeweg 6
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
wijziging/uitbreiding van een veehouderij.
Weigering
Download Vrebamelkvee B.V. - Vredepeel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Verhofstad
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/007575
Datum laatste wijziging
01-11-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.