Aanvrager/Melder
C. van Limpt
Locatie
Reusel, 't Holland 9
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een bestaande varkenshouderij
Verlening
Download C. van Limpt - Reusel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Claerhoudt, B.A.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2076951
Datum laatste wijziging
12-02-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.