Aanvrager/Melder
C. van Limpt
Locatie
Reusel, 't Holland 9
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een bestaande varkenshouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Claerhoudt, B.A.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2076951
Datum laatste wijziging
12-02-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail