Aanvrager/Melder
Landgoed Koperhoeve BV
Locatie
Reek, Koperstraat 3
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft de uitbreiding van twee reeds bestaande poelen op het perceel behorende bij het Landgoed Koperhoeven te Landerd, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie L, perceelnummer 304.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
E. Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2015-4726
Datum laatste wijziging
22-06-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail