Aanvrager/Melder
Knoops Beheer BV
Locatie
Lierop, Otterdijk 3
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 25.01.2024
Omschrijving
de wijziging van een veehouderij
Weigering
Download Knoops Beheer BV - Lierop - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/195363
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail