Aanvrager/Melder
Schrijvers Technische Installaties B.V.
Locatie
Oss, Kanaalstraat 12
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 17.09.2018
Omschrijving
bodemenergiesysteem aan het Sibeliuspark Oss
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-6250
Datum laatste wijziging
20-09-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail