Aanvrager/Melder
GGB InBalans DBMO B.V.
Locatie
Houten, De Bouw 123
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem ten behoeve van de duurzame klimatisering van Gerechtsgebouw Breda
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
15080024
Datum laatste wijziging
22-09-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail