Aanvrager/Melder
Air Liquide B.V.
Locatie
Eindhoven, De Witbogt 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 03.06.2020
Omschrijving
het verplaatsen van een bouwwerk, voor de inrichting
Vergunning
Download Air Liquide B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw D. Gruijters
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
19111021
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail