Aanvrager/Melder
Air Liquide B.V.
Locatie
Eindhoven, De Witbogt 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 03.06.2020
Omschrijving
het verplaatsen van een bouwwerk, voor de inrichting
Vergunning
Download Air Liquide B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw D. Gruijters
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
19111021
Datum laatste wijziging
02-06-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.