Aanvrager/Melder
Maatschap Schoenmakers
Locatie
Boxtel, Tongeren 11
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging en/of uitbreiding van een veehouderijbedrijf
Vergunning
Download Maatschap Schoenmakers - Boxtel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Kamminga, I.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2063653
Datum laatste wijziging
08-09-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.