Aanvrager/Melder
Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
het beheer van konijnen op sportvelden
Weigering
Download besluit
Projectleider
J, Rahder
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/052144
Datum laatste wijziging
25-09-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail