Aanvrager/Melder
Ardagh Glass Dongen BV
Locatie
Dongen, Eindsestraat 133
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.11.2019
Omschrijving
een omgevingsvergunning met milieuneutrale wijzigingen en de activiteit bouwen en handelen in strijd met het bestemmingsplan
Vergunning
Download Ardagh Glass Dongen BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
B. van den Bogaard
Contact
(013) 206 04 40
Zaaknummer
19080037
Datum laatste wijziging
13-11-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.