Aanvrager/Melder
J. Goossens
Locatie
Neerkant, Boonhof 3
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download J. Goossens - Neerkant - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2068248
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail