Aanvrager/Melder
Cargill B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Lelyweg 31
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 23.06.2020
Omschrijving
het (her) bouwen van een loods, voor de inrichting
Vergunning
Download Cargill B.V. - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer H. Lobbezoo
Contact
(013) 206 05 15
Zaaknummer
20050186
Datum laatste wijziging
22-06-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.