Aanvrager/Melder
Melkveehouderij van Bavel
Locatie
Gilze, Moleneind 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 29.09.2020
Omschrijving
de wijziging/uitbreiding van een veehouderij
Weigering
Download Melkveehouderij van Bavel - Gilze - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/097038
Datum laatste wijziging
28-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.