Aanvrager/Melder
Air Liquide Industries B.V
Locatie
Klundert, Energieweg 6
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 24.11.2022
Omschrijving
het wijzigen van de rioleringstekening in relatie tot de afwezigheid van een OBAS
Vergunning
Download Air Liquide Industries B.V - Klundert - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
D. Gruijters
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2022-048916
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail