Aanvrager/Melder
Brabant Water N.V.
Locatie
Schijndel, Langstraat 35
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
In het kader van de Waterwet is een besluit ambtshalve gewijzigd voor de openbare drinkwatervoorziening Schijndel Langstraat 35 te Schijndel
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
16569-153996
Datum laatste wijziging
06-02-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail