Aanvrager/Melder
Essent Local Energy Solutions
Locatie
'S-Hertogenbosch, Willemsplein 4
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Aanvraag Watervergunning ogv de Waterwet van Essent Local Energy Solutions BV voor project energieopslag Paleiskwartier te 's-Hertogenbosch
Vergunning
Download besluit
Projectleider
E. Sanders
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2117771
Datum laatste wijziging
18-03-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail