Aanvrager/Melder
WDP Nederland N.V.
Locatie
Raamsdonksveer, Zalmweg 27
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.11.2023
Omschrijving
De sloop en herontwikkeling van een bedrijfsgebouw.
Vergunning
Download WDP Nederland N.V. - Raamsdonksveer - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/193043
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail