Aanvrager/Melder
C.J.M. Schoenmakers
Locatie
Dongen, Nieuweweg 14
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
de oprichting van een veehouderij
Vergunning
Download C.J.M. Schoenmakers - Dongen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Willeke Kusters
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2090976
Datum laatste wijziging
15-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.