Aanvrager/Melder
Dubotechniek Energie B.V.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Wijziging van de locatie koude bron van het bodemenergiesysteem van Clarissenhof te Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
R. Cornelisse
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
16070848
Datum laatste wijziging
20-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail