Aanvrager/Melder
Gemeente Loon op Zand
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
aanvraag Watervergunning, energieopslag met monobron tbv Gemeenschapshuis Kaatsheuvel in Bruisend Dorpshart
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14050051
Datum laatste wijziging
28-10-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail