Aanvrager/Melder
Allnex Netherlands BV
Locatie
Bergen Op Zoom, Postbus 79
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 24.09.2019
Omschrijving
de realisatie van een draailus met bijbehorende voorzieningen
Vergunning
Download Allnex Netherlands BV - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Velden
Contact
(013) 206 05 11
Zaaknummer
19060276
Datum laatste wijziging
23-09-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.