Aanvrager/Melder
Boskalis Nederland BV
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 07.08.2019
Omschrijving
het aanleggen van de nieuwe verbinding N69
Vergunning
Download Boskalis Nederland BV - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J.H. Rahder
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/095340
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail