Aanvrager/Melder
Boskalis Nederland BV
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 07.08.2019
Omschrijving
het aanleggen van de nieuwe verbinding N69
Vergunning
Download Boskalis Nederland BV - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J.H. Rahder
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/095340
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.