Aanvrager/Melder
Gemeente Helmond
Locatie
Helmond, Abendonk 17
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het realiseren van een energieopslagsysteem ter plaatse van de Mondomijn aan de Abendonk 17 in Helmond
Vergunning
Download besluit
Projectleider
De heer M. Maessen
Contact
088 3690369
Zaaknummer
HZ_WWV-2014-299
Datum laatste wijziging
08-08-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail