Aanvrager/Melder
Gemeente Woudrichem
Locatie
Woudrichem, Postbus 6
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
realisatie nieuwbouwplan 'Bronkhorst' te Andel
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2017-2502
Datum laatste wijziging
07-11-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail