Aanvrager/Melder
Linden Gas Therapeutics Benelux BV
Locatie
Eindhoven, De Keten 7
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.01.2022
Omschrijving
het uitbreiden van het inrichtingsdeel met een cryobank
Vergunning
Download Linden Gas Therapeutics Benelux BV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Kieboom
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2021-011753
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail