Aanvrager/Melder
Aviko Precookes Patato Products BV
Locatie
Katwijk Nb, Korte Oijen 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van Aviko Precooked Patato Products BV, gelegen aan de Korte Oijen 2 te Cuijk
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
10123-111554
Datum laatste wijziging
03-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail