Aanvrager/Melder
Holding Herperduin B.V.
Locatie
Herpen, Schaijkseweg 12
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
aanleg natuurzwemplas Herperduin
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2015-2647
Datum laatste wijziging
14-02-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail