Aanvrager/Melder
Heineken Nederland
Locatie
'S-Hertogenbosch, Rietveldenweg 25
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van Heineken Nederland, gelegen aan de Rietveldenweg 25 te s-Hertogenbosch
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
19143-111569
Datum laatste wijziging
03-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail