Aanvrager/Melder
Ennatuurlijk B.V.
Locatie
Tilburg, Rodenberg 51
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 27.01.2023
Omschrijving
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (revisie), ten behoeve van het pompstation Tilburg
Vergunning
Download Ennatuurlijk B.V. - Tilburg - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Fleurkens
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2021-055725
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail