Aanvrager/Melder
A.J.P. Klein Zieverink
Locatie
Heusden Gem Asten, Slobeendweg 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een veehouderij.
Weigering
Download besluit
Projectleider
C. de Kleine
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2077275
Datum laatste wijziging
05-04-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail