Aanvrager/Melder
A.J.P. Klein Zieverink
Locatie
Heusden Gem Asten, Slobeendweg 5
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
uitbreiding/wijziging van een veehouderij.
Weigering
Download A.J.P. Klein Zieverink - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
C. de Kleine
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2077275
Datum laatste wijziging
05-04-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.