Aanvrager/Melder
Rüttchen Automotive
Locatie
'S-Hertogenbosch, Zandzuigerstraat 13
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 10.10.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van Showroom Rüttchen ter plaatse van de Zandzuigerstraat 13 te ‘sHertogenbosch.
Vergunning
Download Rüttchen Automotive - 'S-Hertogenbosch - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw S. Kuiper
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2020-446
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail