Aanvrager/Melder
Bouw Erp Varkenshandel BV
Locatie
Erp, Meerbosweg 10
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het wijzigen en/of uitbreiden van een veehouderij
Vergunning
Download Bouw Erp Varkenshandel BV - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Kamminga, I.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2128697
Datum laatste wijziging
26-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.