Aanvrager/Melder
Van der Valk Hotel Tilburg BV
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
aanvraag voor een vergunning krachtens de Waterwet, voor het onttrekken en infiltreren van grondwater voor een bodemenergiesysteem bij het Van der Valk Hotel Tilburg aan de Dokter Bloemenlaan 8 te Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
17031881
Datum laatste wijziging
18-05-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail