Aanvrager/Melder
Deponie Zuid BV
Locatie
Tilburg, Vloeiveldweg 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 04.04.2018
Omschrijving
het wijzigen van de mestvergister op het voorterrein locatie Tilburg (stortplaats de Spinder)
Vergunning
Download Deponie Zuid BV - Tilburg - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer R. Hilgers
Contact
(013) 206 05 51
Zaaknummer
17060437
Datum laatste wijziging
04-04-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.