Aanvrager/Melder
V.O.F. Michielsen
Locatie
Best, Oude Baan 25
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een pluimhouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2057762
Datum laatste wijziging
08-07-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail