Aanvrager/Melder
V.O.F. Michielsen
Locatie
Best, Oude Baan 25
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een pluimhouderij
Verlening
Download V.O.F. Michielsen - Best - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2057762
Datum laatste wijziging
08-07-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.