Aanvrager/Melder
Milieu Service Brabant
Locatie
Boxtel, Schouwrooij 8
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 14.11.2014
Omschrijving
Beschikking n.a.v. aanvraag van Milieu Service Brabant BV om een revisiegergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, Wet milieubeheer voor een inrichting voor het op-en overslaan en bewerken van afvalstoffen
Vergunning
Download Milieu Service Brabant - Boxtel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Mevrouw N.van den Wijngaard
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C1727913
Datum laatste wijziging
29-08-2019