Aanvrager/Melder
Sims Recycling Solutions
Locatie
Eindhoven, Postbus 8712
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 19.04.2019
Omschrijving
Het wijzigen van de status van een tijdelijke bunkerhal naar permanent
Vergunning
Download Sims Recycling Solutions - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer H. Verkuijlen
Contact
(088) 369 03 30
Zaaknummer
HZ_WABO-2019-1055
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail