Aanvrager/Melder
Den Ouden Groenrecycling B.V.
Locatie
Haps, Beijersbos 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 29.09.2020
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een industrieel bedrijf
Weigering
Download Den Ouden Groenrecycling B.V. - Haps - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/077795
Datum laatste wijziging
28-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.