Aanvrager/Melder
DAF Trucks NV
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Fase
Vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 19.01.2007
Omschrijving
Melding ex.art. 8.19 Wm
Vergunning
Download DAF Trucks NV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Zaaknummer
1254770
Datum laatste wijziging
19-01-2007