Aanvrager/Melder
DAF Trucks NV
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Fase
Vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 20.08.2007
Omschrijving
Melding ex.art. 8.19 Wm
Vergunning
Download DAF Trucks NV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Zaaknummer
1322308
Datum laatste wijziging
20-08-2007