Aanvrager/Melder
Vereniging Natuurmonumenten
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 05.12.2020
Omschrijving
uitvoering van grootschalige natuurontwikkeling door kleiwinning in de uiterwaarden
Vergunning
Download Vereniging Natuurmonumenten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/127195
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.