Aanvrager/Melder
J. Claassen
Locatie
Oirschot, Galgenbos 1a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 08.12.2020
Omschrijving
het intrekken van een Wet natuurbeschermingsvergunning
Weigering
Download J. Claassen - Oirschot - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/132968
Datum laatste wijziging
07-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.